English version:

“By signing up for the Newsletter, I hereby consent to processing my personal data by the Seller (Ubercat Paweł Jaruga, Hedwiżyn 77; 23-400 Biłgoraj, Poland) to the extent necessary to conduct marketing of the Seller’s products and services, in accordance with the 18th of July 2002 Personal Data Protection Act (Journal of Laws of 2002, No. 101, pos. 926 further amended). I hereby declare that I’ve been informed I have a right to access my data, to correct them and that providing data is voluntary.”

Polish version:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedawcę (Ubercat Paweł Jaruga, Hedwiżyn 77; 23-400 Biłgoraj, Polska) w zakresie niezbędnym do prowadzenia marketingu produktów i usługSprzedawcy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz możliwość ich poprawiania, a także, że podanie danych jest dobrowolne.”